+

Akkrediteringen er åpnet

24.5.19

Ohoi! Presse og bransjeakkrediteringen er åpnet

Bransje og presse kan nå gå til "info" og trykke på enten bransjeakkreditering eller presseakkreditering. Fyll ut skjema etter beste evne, merk at det kan ta noe tid før du får svar. Hvis det er tidssensitivt å få svar vennligst skriv det i søknaden. 

Vi ses på Skral!